​WELKOM BIJ
STICHTING VOETBAL VERBINDT HOOGEVEEN

Voetbal is een sport voor iedereen. Bovendien is voetbal een populaire sport, die mensen maatschappelijk met elkaar verbindt. Juist die verbinding is van groot belang voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen met een chronische ziekte.

De Stichting Voetbal Verbindt Hoogeveen heeft tot doel om voetballers met een beperking en/of chronische ziekte te laten voetballen. Ze kunnen zo door middel van georganiseerde activiteiten weer onderdeel zijn van een team.

Hoewel de stichting verenigingoverstijgend is, spelen en trainen de voetballers en voetbalsters op de kunstgrasvelden van HZVV en in de winterperiode in de zaal. Omdat de spelers en speelsters in competitieverband spelen, schrijft de KNVB voor dat zij lid moeten zijn van een voetbalclub. Logischerwijs is gekozen voor HZVV.

De stichting is dus een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling en werft fondsen, donateurs en sponsors om de voetballers te ondersteunen.

Met formele woorden is het doel van de stichting:

  1. Het middels voetbal bevorderen van maatschappelijke integratie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte en – in het verlengde daarvan – organiseren en faciliteren van (sport gerelateerde) teamactiviteiten voor mensen met een beperking en/of een chronische ziekte die voor mensen zonder beperking of chronische ziekte als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Voetbalverbindthoogeveen.nl

Bezoek ook onze Facebookpagina en de HZVV teampagina